Leieboerforeningen Bergen

 

      Velkommen til oss.
 

HJEM

OM OSS

SPØRSMÅL & SVAR

AKTUELLE SAKER

RAPPORTER

LENKER


Husk ! Leiekontrakt gir trygghet!

Betal til Leieboerforeningen Bergen

Lodin Leppsgt 2 5003 Bergen


Kontonummer:

9521.16.29380

Medlemskap kr: 350.-

Uføre, pensjonister og         studenter     kr: 250.-

Fyll ut
følgende skjema

 

 

 

Hvordan bli medlem?

Send oss din informasjon, navn, adresse, telefon nummer og e-post adresse ved å benytt vårt følgende skjema. Betal gjerne via egen nettbank, vi fører ikke KID.

Vi kan da sende deg en bankgiro via email.  Vi har særskilt tilbud til studenter og bokollektiver. Om du har flyttet til en ny adresse kan du sende oss en mail til medlem@leieboerportalen.no ved å melde oss om ny adresse.

For kollektiv kontingent med flere personer i samme bolig, hus, eldresenter eller leiegård, kontakt oss på: Tlf.nr: 55 31 65 00. Vi kan gi da kollektivt medlemskap slik at får en rimeligere kontingent.

 

 

Medlemms fordeler. 

 • Alle medlemmer får gratis rådgivning over telefon, mail og ved frammøte på vårt kontor.

 • Vi hjelper våre medlemmer med gratis oppsett av brev imot dokumentasjon i tråd med husleieloven.

 • Vi tilbyr den rimeligste løsningen for våre medlemmer når husleietvister oppstår, vi hjelper med å få dokumentasjon, fylle ut skjema til Husleietvisteutvalget og vi tilbyr også oppfølging og bistand ved saker som skal til Husleietvisteutvalget.

 • HTU (Husleietivsteutvalget) er et lavterskel tilbud og skal derfor være en rimelig løsning for leieboere og koster kun et gebyr på kr 920.-

 • Våre jurister tar saker som er omfattende og av en vesentlig karakter som vesentlige mangler, oppsigelser og utkastelse. Samt også selvtekt.

 • Vi hjelper leieboer med god rimelig hjelp overfor oppsigelses saker, depositum og mangel saker.

 • Vi tilbyr våre medlemmer befaring og husmøter hvor der foreligger grunnlag for det i Hordaland fylke og Bergen Kommune. Vi tar bilder og hjelper leier med å sette opp reklamsjon til utleiere gratis. Prisen er kun for reisen etter statens regulativ.

 • Leieboere som bor utenfor Hordaland fylke tilbyr vi hjelp via email og rådgiving møte via web cammera der leier her det. Da kan vi også se på mangler og ta opp dette på film, samt ta bilde.

 • Våre medlemmer får månedlig tilsent vårt nyhets brev med mange gode råd og artikkler.

 • Om sakene går så langt at advokat er nødvendig har vi et godt samarbeid med advokatene Kjærevik & Co og da fullmektig Stian Smidesang.

 • Vi har gode rabatter på medlemskap for uføretrygdede, pensjonister og kollektivt medlemskap.

 • Våre medlemmer vil også bli tilbudt rimelig flyttetjeneste når en flytter inn eller ut av en bolig.

 • Ved muggsopp og fuktig inneklima tilbyr vi eksperter fra universitetet som utdanner mikrobiloger og det samme ved radon målinger.
   

 
 

 

Copyright ©2004 Leieboerforeningen Bergen
Designet og tilrettelagt av
Anne Pedersen