Velkommen til oss.
 

HJEM

OM OSS

SPØRSMÅL & SVAR

AKTUELLE SAKER

RAPPORTER

LENKER


Husk ! Leiekontrakt gir trygghet!

Betal til Leieboerforeningen i Norge

Lodin Leppsgt 2 

5003 Bergen


Kontonummer:

9521.16.29380

Medlemskap kr: 400.-

Uføre, pensjonister og studenter kr: 250.-


 

 

 

 

Hvordan bli medlem?

Send oss din informasjon, navn, adresse, telefon nr til vår email adresse post@leieboerportalen.no . Betal gjerne via egen nettbank, vi fører ikke KID.

Vi kan da sende deg en bankgiro via email.  Vi har særskilt tilbud til studenter og bokollektiver. Om du har flyttet til en ny adresse kan du sende oss en mail til medlem@leieboerportalen.no ved å melde oss om ny adresse.

For kollektiv kontingent med flere personer i samme bolig, hus, eldresenter eller leiegård, kontakt oss på: Tlf.nr: 55 31 65 00. Vi kan gi da kollektivt medlemskap slik at får en rimeligere kontingent.

Våre medlemskaps kriterier.

Leieboerforeningen i Norge er først og fremst en ideell interesseorganisasjon som ivaretar de som leier bolig, bor i borettslag eller ønsker rådgivning og vår bistand.

Alle som har betalt har samtykket til at vår organisasjon vil rådgi og bidra overfor det foreningen arbeider med. Det er når vi har registrert innbetaling i banken, medlemskapet starter.

Vi har noen ganger litt ventetid fordi vi har mye på oss i foreningen. Derfor kan det hende at noen må vente og i utgangspunktet gjelder dette kontakt over mail fordi vi får til tider inn så mange saker at vi ikke får med oss alle mailene.

Purr på hjelp via telefon og vi er der så fort vi kan når du har betalt kontingent og det er registrert. Alle som registerer seg på vårt skjema får melding tilbake når du er registrert som medlem. Vårt telefon nummer er 55316500.

Vi refunderer i utgangspunktet ingen kontingent med mindre en sannsynligjør at en har meldt seg inn ved en feiltakelse og får råd og hjelp i en annen leieboerforening. I noen tilfeller vurderer vi refusjon og det går ikke på foreningens virke og formål, men på andre omstandigheter ved innmeldingen.

Vi er en non profitt organisasjon og all kontingent går tilbake til leieboernes sak og vårt formål.

Leieboerforeningen i Norge 2010.

 

 

Medlemms fordeler. 

 • Alle medlemmer får gratis rådgivning over telefon, mail og ved frammøte på vårt kontor.

 • Vi hjelper våre medlemmer med gratis oppsett av brev imot dokumentasjon i tråd med husleieloven.

 • Vi tilbyr den rimeligste løsningen for våre medlemmer når husleietvister oppstår, vi hjelper med å få dokumentasjon, fylle ut skjema til Husleietvisteutvalget og vi tilbyr også oppfølging og bistand ved saker som skal til Husleietvisteutvalget.

 • HTU (Husleietivsteutvalget) er et lavterskel tilbud og skal derfor være en rimelig løsning for leieboere og koster kun et gebyr på kr 920.-

 • Våre jurister tar saker som er omfattende og av en vesentlig karakter som vesentlige mangler, oppsigelser og utkastelse. Samt også selvtekt.

 • Vi hjelper leieboer med god rimelig hjelp overfor oppsigelses saker, depositum og mangel saker.

 • Vi tilbyr våre medlemmer befaring og husmøter hvor der foreligger grunnlag for det i Hordaland fylke og Bergen Kommune. Vi tar bilder og hjelper leier med å sette opp reklamsjon til utleiere gratis. Prisen er kun for reisen etter statens regulativ.

 • Leieboere som bor utenfor Hordaland fylke tilbyr vi hjelp via email og rådgiving møte via web cammera der leier her det. Da kan vi også se på mangler og ta opp dette på film, samt ta bilde.

 • Våre medlemmer får månedlig tilsent vårt nyhets brev med mange gode råd og artikkler.

 • Om sakene går så langt at advokat er nødvendig har vi et godt samarbeid med advokatene Kjærevik & Co og da fullmektig Stian Smidesang.

 • Vi har gode rabatter på medlemskap for uføretrygdede, pensjonister og kollektivt medlemskap.

 • Våre medlemmer vil også bli tilbudt rimelig flyttetjeneste når en flytter inn eller ut av en bolig.

 • Ved muggsopp og fuktig inneklima tilbyr vi eksperter fra universitetet som utdanner mikrobiloger og det samme ved radon målinger.
   

 

Copyright ©2004 Leieboerforeningen i Norge.